1 re boven.jpg

Wekelijkse en maandelijkse activiteiten

De juiste data wijken door verschillende omstandigheden wel eens af.
Daarom graag vooraf controle via de kalender.

Iedere week:
Dinsdagavond mixen. (steeds 3 gemixte wedstrijden van 40 minuten en 1 ronde)
van 19.15 tot 22.15 uur. Deelname voor licentiehouders.
Mensen die willen kennismaken kunnen 5x vrijblijvend meedoen.
Inschrijfgeld € 1.  Prijzen in consumptiebonnen.
Punten worden opgeteld tot een jaartotaal (1e 10  alleen voor leden van Hattem petanque)

Woensdag mixtoernooien (Bultmantoernooi).  
(steeds 3 gemixte wedstrijden van 40 minuten en 1 ronde)
Van 14.00 tot 17.00 uur. Deelname voor licentiehouders.
Mensen die willen kennismaken kunnen 5x vrijblijvend meedoen.
Inschrijfgeld € 0,50.   Prijzen in consumptiebonnen
Punten worden opgeteld tot een jaartotaal voor de Bultmantrofee (1e 10 alleen leden HP)

Maandelijks:
Derde donderdagavond (Ten Wolde trofee).

(steeds 3 gemixte wedstrijden van 40 minuten en 1 ronde)
van 19.15 tot 22.15 uur. Deelname alleen voor leden van Hattem, Petanque.
Inschrijfgeld € 1. Prijzen in consumptiebonnen.
Punten worden opgeteld tot een jaartotaal (1e 10)
Op donderdag zijn ook vaak andere activiteiten. Zie daarvoor de kalender.

Avond doublet: Iedere 2e maandag van mei t/m oktober.
van 19.15 tot 22.15 uur. Deelname voor licentiehouders.
Inschrijven als doublet. Inschrijfgeld € 2,50 p.p. Prijzen zo veel mogelijk in VVV bonnen.

sponsorlogo.png

@Hattem Petanque                      login