1 li boven.jpg

Ledenvergadering

Op 26 augustus was er een ledenvergadering in de Franse School.
Naast de “normale” jaarlijkse terugblik op 2020 werden Albert Potkamp, Gerrit Muller, GerritJan Potgieter en Gerrit v Schagen bedankt voor hun grote inzet in de afgelopen jaren.

De nieuwe bestuurssamenstelling werd definitief. We zijn blij dat Matthijs Santman, Ingeborg Suichies en Martin Willemsen bereid zijn gevonden een bijdrage te willen leveren aan het reilen en zeilen van de club.

De club kan alleen wat betekenen voor de leden als er voldoende vrijwilligers zijn die een (grote of kleine) bijdrage willen leveren. Vooral de schoonmaakcommissie en de kantinecommissie hebben extra handjes nodig. Wat kun jij betekenen voor de club?

Hoe kunnen en willen we verder, zodat we een gezonde club blijven?
Er zal een brainstorm-groepje worden samengesteld uit leden (waarvan enkele uit het bestuur) om een aantal zaken te bespreken en helder te krijgen. Enkele mensen hebben zich al gemeld, maar we zoeken er nog in ieder geval twee bij.
Wil jij meedenken over de toekomst van de club? Meld je zo snel mogelijk aan bij Matthijs.

De notulen staan onder vereniging\bestuur
Hier ook nog de bijlagen bij de vergadering.
En hieronder enkele foto's.

Corona afspraken

Woensdag- en zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur en dinsdagavond vanaf 19.15 kan er weer woren gemixed. Drie partijen van 40 minuten.cor_hp.jpg
De kantine is open voor toiletgebruik en het ophalen van consumpties, maar de onderlinge afstanden moeten zo veel mogelijk in acht worden genomen. We gaan er vanuit dat deelnemers geen klachten hebben en zich aan de regels houden. (1,5 meter afstand, handen wassen, geen handen geven, enz.)

Evenementenvergunningen worden nog niet verstrekt.
Dat betekent dat de toernooien wel door kunnen gaan, maar met beperkingen.

sponsorlogo.png

Zoeken op de website

 

@Hattem Petanque                             login