1 li boven.jpg

Wekelijkse en maandelijkse activiteiten

Iedere week:
Dinsdagavond mixen. (steeds 3 gemixte wedstrijden van 40 minuten en 1 ronde)
van 19.15 tot 22.15 uur. Deelname voor iedereen.
Inschrijfgeld € 1.  Prijzen in natura.
Punten worden opgeteld tot een jaartotaal (1e 10)

Woensdag mixtoernooien (Bultmantoernooi).  
(steeds 3 gemixte wedstrijden van 40 minuten en 1 ronde)
Van 14.00 tot 17.00 uur. Deelname voor iedereen.
Inschrijfgeld € 0,50.   Prijzen in consumptiebonnen
Punten worden opgeteld tot een jaartotaal voor de Bultmantrofee (1e 10)

Maandelijks:
Derde donderdagavond (Ten Wolde trofee).

(steeds 3 gemixte wedstrijden van 40 minuten en 1 ronde)
van 19.15 tot 22.15 uur. Deelname alleen voor leden. Inschrijfgeld € 1.  Prijzen in natura.
Punten worden opgeteld tot een jaartotaal (1e 10)
Op donderdag zijn ook vaak andere activiteiten. Zie daarvoor de kalender.

Vierde zaterdag van de maand. (A la maison).
Vier partijen doublette op tijd. Inschrijfgeld € 2 p.p. Voor iedereen.
Prijzen in natura

Avond doublette:Iedere 1e donderdag van apr t/m sept
van 19.15 tot 22.15 uur. Deelname voor licentiehouders.
Inschrijven als doublette. Inschrijfgeld € 1. Prijzen in natura.

De strijd:
Eerste donderdag van maart en van oktober een mixavond waar wordt gekeken naar de Strijd tussen Hattemers en non-Hattemers.

De juiste data wijken door verschillende omstandigheden wel eens af.
Daarom graag vooraf controle via de kalender.

sponsorlogo.png

Zoeken op de website

 

@Hattem Petanque                             login